UKK / FAQ

Onko työnohjaus Sinulle entuudestaan tuntematon juttu?

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset auttavat Sinut alkuun.

FAQ / UKK:

1. Neuvooko työnohjaaja, miten minun pitää tehdä työtäni? -Ei. Työnohjaaja ei neuvo eikä opeta ketään työn tekemisessä.

2. Kertooko työnohjaaja esimiehelle, mitä olemme ohjauksessa puhuneet? -Ei. Työnohjaus on täysin luottamuksellista. Työnohjaaja ei ole viestinviejä ohjattavan ja esimiehen välillä kumpaakaan suuntaan.

3. Meillä on töissä todella paha riitatilanne. Voisiko työnohjaaja ratkaista sen? - Työnohjaajan tehtävä ei ole ratkaista riitoja tai työhön liittyviä ongelmia, vaan auttaa työyhteisöä ratkaisemaan ongelmat itse. Riitatilanteissa työnohjaaja voi auttaa osapuolia vuorovaikutuksen rakentamisessa tai parantamisessa, jotta ratkaisu löytyisi paremmin.

4. Eikö olekin niin, että työnohjaajan pitää tuntea ala, jonka ammattilaisia hän ohjaa? -Työnohjaajan ei välttämättä tarvitse tuntea ohjattaviensa alaa. Joskus saattaa olla jopa parempi, ettei työnohjaaja tiedä ko. alasta mitään. "Kun tietäminen alkaa, kuuleminen loppuu". Työnohjaajan tärkempiä tehtäviä on kuunnella ja KUULLA, mitä ja miten ohjattavat kertovat omasta työstään, ja tehdä havaintoja, sekä esittää "ihmetteleviä" kysymyksiä ohjattavan työhön liittyen. Tätä kautta ohjaaja saa riittävästi tietoa ohjattavien alasta, ja samalla tavoitellaan ohjattaville uusia näkökulmia sekä oivalluksia omaan työhön liittyen.

Työnohjattavan kommentti: "Nythän tässä itsekin näkee, että...". Työnohjauksessa pyritään oivallusten tekemiseen. Työnohjaus on paikka hidastaa, ja katsoa omaa toimintaa sekä sitä, mitä omassa työssä tapahtuu. Tavoittena on omasta ja toisten kokemuksesta oppiminen, voimaantuminen ja ammatillinen kasvaminen.