TYÖNOHJAUS


TYÖNOHJAAJA

> ohjaa työhön liittyvää oppimisprosessia

> on mahdollistaja ja peilin näyttäjä

> auttaa löytämään ratkaisuja

Onko työnohjaus Sinulle entuudestaan tuntematon juttu? 

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset auttavat Sinut alkuun. 

Alempaa sivulta löydät tarkemman kuvauksen työnohjauksesta sekä työnohjaustuotteista.

FAQ / UKK:

1. Neuvooko työnohjaaja, miten minun pitää tehdä työtäni? -Ei. Työnohjaaja ei neuvo eikä opeta ketään työn tekemisessä.

2. Kertooko työnohjaaja esimiehelle, mitä olemme ohjauksessa puhuneet? -Ei. Työnohjaus on täysin luottamuksellista. Työnohjaaja ei ole viestinviejä ohjattavan ja esimiehen välillä kumpaakaan suuntaan.

3. Meillä on töissä todella paha riitatilanne. Voisiko työnohjaaja ratkaista sen? - Työnohjaajan tehtävä ei ole ratkaista riitoja tai työhön liittyviä ongelmia, vaan auttaa työyhteisöä ratkaisemaan ongelmat itse. Riitatilanteissa työnohjaaja voi auttaa osapuolia vuorovaikutuksen rakentamisessa tai parantamisessa, jotta ratkaisu löytyisi paremmin.

4. Eikö olekin niin, että työnohjaajan pitää tuntea ala, jonka ammattilaisia hän ohjaa? -Työnohjaajan ei välttämättä tarvitse tuntea ohjattaviensa alaa. Joskus saattaa olla jopa parempi, ettei työnohjaaja tiedä ko. alasta mitään. "Kun tietäminen alkaa, kuuleminen loppuu". Työnohjaajan tärkempiä tehtäviä on kuunnella ja KUULLA, mitä ja miten ohjattavat kertovat omasta työstään, ja tehdä havaintoja, sekä esittää "ihmetteleviä" kysymyksiä ohjattavan työhön liittyen. Tätä kautta ohjaaja saa riittävästi tietoa ohjattavien alasta, ja samalla tavoitellaan ohjattaville uusia näkökulmia sekä oivalluksia omaan työhön liittyen.

Työnohjattavan kommentti: "Nythän tässä itsekin näkee, että...". Työnohjauksessa pyritään oivallusten tekemiseen. Työnohjaus on paikka hidastaa, ja katsoa omaa toimintaa sekä sitä, mitä omassa työssä tapahtuu. Tavoittena on omasta ja toisten kokemuksesta oppiminen, voimaantuminen ja ammatillinen kasvaminen.  


TYÖNOHJAUS ANTAA Sinulle mahdollisuuden

 • keskustella työhön liittyvistä asioista kiireettömästi koulutetun työnohjaajan johdolla
 • kuulla ja tulla kuulluksi aidosti
 • kehittää työyhteisön vuorovaikutustaitoja
 • selkiyttää työyhteisön ja yksilön perustehtävää sekä rooleja
 •  tarkastella työn rakenteita
 • vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja identiteettiä sekä itsen johtamista
 • muuttaa (muutos)puheen todeksi ja teoiksi
 • löytää toivoa työelämän haasteiden keskelle
 • saada tukea yksilöllisiin ja yhteisöllisiin prosesseihin ja muutoksiin sekä työssäjaksamiseen

ONNISTUNUT TYÖNOHJAUS LISÄÄ työhyvinvointia, osaamista, innostusta, tulosta, tuottavuutta.

Työnohjausprosessi on

 • luottamukseen perustuva yhteistyösuhde ohjaajan ja ohjattavien välillä. 
 • yhteistyöprosessi, jonka  lähtökohtana ovat ohjattavan tarpeet sekä resurssit.
 • oppimisprosessi, jossa tavoitteena oppimisen lisäksi on voimaantuminen.
 • tutkimusmatka itseen, toisiin, työhön ja työyhteisöön.

TYÖNOHJAUKSEN MUODOT:

YKSILÖTYÖNOHJAUS

 • lähtökohtana ohjattavan yksilölliset ammatillisen kehityksen tarpeet
 • kahdenväliset istunnot ohjattavan ja  ohjaajan kesken

TYÖYHTEISÖTYÖNOHJAUS

 • ohjattavat ovat saman työyhteisön jäseniä
 • lähtökohtana työyhteisön ammatillisen kehityksen tarpeet
 • yleensä mukana on myös esihenkilö

RYHMÄTYÖNOHJAUS

 • ohjattavat voivat tulla samasta tiimistä, työyhteisöstä tai organisaatiosta, tai ryhmä voi koostua tietyn ammattiryhmän edustajista, jotka työskentelevät eri organisaatioissa 
 • lähtökohtana ryhmän ammatillisen kehityksen tarpeet
 • ryhmän koko on yleensä 3-6 henkilöä 

työnohjaustuotteet


TUTUKSI TYÖNOHJAUKSEN KANSSA - työnohjauskahvit 

Mitä työnohjaus on? Mitä työohjauksessa tehdään? Olisiko työnohjauksesta Sinulle apua? Keskustellaan työnohjauksesta ja kartoitetaan tilannettasi kahvikupin äärellä. Ei velvoita jatkopalveluiden ostoon. Onnistuu myös etäyhteydellä tai puhelimitse, jolloin palvelu on ilmainen.

30 min

15e 

+ alv 24%

YKSILÖTYÖNOHJAUS 

Onko töissä kaikki hyvin? Ja haluat niin jatkuvankin? VAI:  Liittyykö työhösi jotakin, mikä kuormittaa Sinua liikaa? Tarvitsetko rinnallakulkijan, joka auttaa Sinua kantamaan työhön liittyvää kuormaasi? Haluatko kehittyä työssäsi? Työnohjaaja kuuntelee Sinua samalla jäsentäen tilannettasi pohtimalla Sinulle tärkeitä työhön liittyviä kysymyksiä kanssasi. Lähtökohtana ohjauksen tilaajan tarpeet ja toiveet. Soveltuu lyhytaikaisempaan tarpeeseen (esim. 5-6 kertaa) tai pidempään ja laajempaan prosessimuotoiseen ohjausjaksoon (esim. 1-2 vuotta). SOPII MYÖS YRITTÄJÄLLE  . Ensimmäinen kerta on ilmainen kartoituskeskustelu (45 min). Ohjaus onnistuu myös etäyhteydellä. Livetapaaminen voidaan toteuttaa vaikkapa metsässä kävellen. 

60 min 

75e 

+alv 24%

RYHMÄTYÖNOHJAUS (3-6 hlöä)

Tarvitsetteko ajan ja paikan yhteisellä ajattelulle ja työn tarkastelulle? Haluatteko kehittää ryhmän vuorovaikutustaitoja? Ryhmätyönohjaus sopii yhdessä töitä tekevälle ryhmälle tai eri toimipisteissä työskenteleville saman alan asiantuntijoille. Lähtökohtana ohjauksen tilaajan tarpeet ja toiveet. Soveltuu lyhytaikaisempaan tarpeeseen (esim. 5-6 kertaa) tai pidempään ja laajempaan prosessimuotoiseen ohjausjaksoon (esim. 1-2 vuotta) - asiakkaan tarpeet lähtökohtana. Ensimmäinen kerta on ilmainen kartoituskeskustelu (45 min). 

Esihenkilön ollessa mukana ohjaus on TYÖYHTEISÖTYÖNOHJAUSTA (210e/90 min). Molemmat ohjausmuodot onnistuvat myös etäyhteydellä.

90 min

190e

+ alv 24 % 

 

YKSINYRITTÄJIEN TYÖNOHJAUKSELLINEN RYHMÄ (3-6 hlöä)

Yksinyrittäjä! Muistathan, että olet yrityksesi tärkein henkilö! Huolehditko itsestäsi ja jaksamisestasi riittävästi? Kaipaatko ohjausta tilanteeseesi, asioiden jäsennystä sekä uutta näkökulmaa? Tämä ryhmä on sinua varten! Työnohjaajan vetämän ryhmän avulla saat mahdollisuuden löytää ratkaisuja yksinyrittäjän haasteisiin, samalla voimaantuen ja verkostoituen. Ryhmä valitsee keskustelunaiheet, joita käsitellään luottamuksellisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kokoontumiskertoja yhdessä sovittu määrä. Ensimmäinen kerta on ilmainen kartoitus- ja tutustumiskerta (45 min). ONNISTUU MYÖS ETÄYHTEYDELLÄ. HUOM! Hinta jaetaan osallistujien kesken.


YKSINYRITTÄJÄLLE SOPII MYÖS YKSILÖOHJAUS, ks. ylempää

90 min

190e

+alv 24 % 

 

Rakennetaan Sinun tai organisaatiosi tarpeeseen sopiva paketti.

Ohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään mm. ohjauksen tavoitteet, hinta, kesto, arviointi, peruutusehdot.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:

soittamalla 044 56 234 95
s-postilla annika@tahtifiilis.com
sivun alareunassa olevalla yhteydenottolomakkeella