TYÖNOHJAUS


TYÖNOHJAAJA

> ohjaa työhön liittyvää oppimisprosessia

> on mahdollistaja ja peilin näyttäjä

> auttaa löytämään ratkaisuja


TYÖNOHJAUS ANTAA Sinulle mahdollisuuden

 • keskustella työhön liittyvistä asioista kiireettömästi koulutetun työnohjaajan johdolla
 • kuulla ja tulla kuulluksi aidosti
 • kehittää työyhteisön vuorovaikutustaitoja
 • selkiyttää työyhteisön ja yksilön perustehtävää sekä rooleja
 •  tarkastella työn rakenteita
 • vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja identiteettiä sekä itsen johtamista
 • muuttaa (muutos)puheen todeksi ja teoiksi
 • löytää toivoa työelämän haasteiden keskelle
 • saada tukea yksilöllisiin ja yhteisöllisiin prosesseihin ja muutoksiin sekä työssäjaksamiseen

ONNISTUNUT TYÖNOHJAUS LISÄÄ työhyvinvointia, osaamista, innostusta, tulosta, tuottavuutta.

Työnohjausprosessi on

 • luottamukseen perustuva yhteistyösuhde ohjaajan ja ohjattavien välillä. 
 • yhteistyöprosessi, jonka  lähtökohtana ovat ohjattavan tarpeet sekä resurssit.
 • oppimisprosessi, jossa tavoitteena oppimisen lisäksi on voimaantuminen.
 • tutkimusmatka itseen, toisiin, työhön ja työyhteisöön.

TYÖNOHJAUKSEN MUODOT:

YKSILÖTYÖNOHJAUS

 • lähtökohtana ohjattavan yksilölliset ammatillisen kehityksen tarpeet
 • kahdenväliset istunnot ohjattavan ja  ohjaajan kesken

RYHMÄTYÖNOHJAUS

 • ohjattavat voivat tulla samasta tiimistä, työyhteisöstä tai organisaatiosta, tai ryhmä voi koostua tietyn ammattiryhmän edustajista, jotka työskentelevät eri organisaatioissa 
 • lähtökohtana ryhmän ammatillisen kehityksen tarpeet
 • ryhmän koko on yleensä 3-6 henkilöä 

TYÖYHTEISÖTYÖNOHJAUS

 • ohjattavat ovat saman työyhteisön jäseniä
 • lähtökohtana työyhteisön ammatillisen kehityksen tarpeet
 • yleensä mukana on myös esihenkilö

Rakennetaan Sinun tai organisaatiosi tarpeeseen sopiva paketti.

Ohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään mm. ohjauksen tavoitteet, hinta, kesto, arviointi, peruutusehdot.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:

soittamalla 044 56 234 95

s-postilla annika@tahtifiilis.comsivun

alareunassa olevalla yhteydenottolomakkeella