Pohdintaa työnohjauksesta osa 1

03.09.2021

Mitä työnohjaus on ja EI OLE?


MITÄ TYÖNOHJAUS EI OLE? Työnohjaajan ammattinimike on harhaanjohtava, ja saattaa antaa virheellisen kuvan siitä, mitä työnohjaaja tekee. Aloitetaanpa siitä, mitä työnohjaaja EI TEE:


Työnohjaaja EI

  • NEUVO, OPETA tai OPASTA tekemään työtä

  • anna ohjeita siitä, miten työtä pitää tehdä

  • PEREHDYTÄ ketään työhön, ei uusia työntekijöitä, opiskelijoita tai työharjoittelijoita sen paremmin kuin ketään muitakaan

  • ARVOSTELE eikä ARVIO kenenkään työsuorituksia.

  • OHJAA kuntouttavaa työtoimintaa

  • TARJOA TE-toimiston toimialaan liittyviä työvoimapalveluita

  • tarjoile PIKARATKAISUJA työntekijän tai työpaikan ongelmiin


Mitä työnohjaaja sitten tekee? Työnohjaaja kysyy, kuuntelee ja jäsentää.

Työnohjaus

- tarjoaa ajan sekä paikan pysähtyä työn ja siihen liittyvien ilmiöiden äärelle kiireettömästi

- auttaa työntekijää tai työyhteisöä löytämään uusia näkökulmia omaan työhön

- antaa mahdollisuuden tehdä oivalluksia sekä kehittyä esim. vuorovaikutustaidoissa, stressinhallintataidoissa tai työn rajaamisessa

- voi myös voimaannuttaa ja edesauttaa työssäjaksamista

Työnohjauksessa lähdetään liikkeelle aina työntekijän tai työyhteisön tarpeesta. Kiinnostuitko? Lue lisää ja ota yhteyttä: www.tahtifiilis.com/tyonohjaamo tai 044 56 234 95


PS: yleensä työnohjauksen maksaa työnantaja, ja työnohjaus on työaikaa. Työnohjaus sopii myös yrittäjälle.